Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1953:524 · Visa register
Kungörelse (1953:524) angående upphävande av skyldigheten för svensk medborgare att tillhöra nationell kyrkoförsamling m.m.
Departement: Civildepartementet RÄ
Utfärdad: 1953-06-30
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:288
Upphävd: 1993-01-01
Sådan svensk medborgare, som enligt gällande bestämmelser om medlemskap av finska församlingen i Stockholm samt tyska församlingarna i Stockholm och Göteborg skall vara ansluten till nyssnämnd församling, är hädanefter icke skyldig tillhöra dylik församling. Utträde ur församlingen sker genom vederbörlig anmälan till skattemyndigheten i Stockholm respektive skattemyndigheten i Göteborg. Skulle svensk medborgare, som på grund av stadgandet i föregående stycke befriats från skyldigheten att vara ansluten till här avsedd församling, önska tillhöra dylik församling, må han tills vidare äga rätt därtill. Vid tillämpningen av vad i gällande bestämmelser om medlemskap av här avsedd församling stadgas i fråga om rätt för annan svensk medborgare än den, som är därtill skyldig, att tillhöra dylik församling, skall så anses, som om svensk medborgare, vilken frivilligt tillhör församlingen jämlikt stadgandet i nästföregående stycke, alltjämt vore skyldig tillhöra församlingen i fråga. Lag (1991:504).