Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1953:26 · Visa register
/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1953:26) angående Islands anslutning till Nordiska rådet;
Departement: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 1953-02-06
Vi Gustaf Adolf, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung göra veterligt: att, sedan den 20 augusti 1952 stadga utfärdats för Nordiska rådet, motsvarande stadga antagits av Island den 10 december 1952, i följd varav enligt 15 § i förstnämnda stadga denna trätt i kraft i förhållande till Island.