Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1951:147 · Visa register
Brev (1951:147) till krigsarkivet angående förvaring av krigsdomarnas arkivalier
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1951-04-21
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:446
Upphävd: 1991-07-01
I skrivelse den 9 mars 1951 har riksarkivet på anförda skäl hemställt, att Kungl. Maj:t måtte förordna att krigsdomarnas och auditörernas arkivalier skola levereras till krigsarkivet. Kungl. Maj:t - som inhämtat, att andra arkivalier i förevarande avseende icke finnas bevarade än de av krigsdomarna jämlikt 1 § e) instruktionen den 30 juni 1942 för krigsdomare, auditörer och krigsfiskaler förda anteckningar - finner gott förordna, att samma anteckningar skola överlämnas till krigsarkivet.