Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1945:239 · Visa register
Kungl. Maj:ts Förordning (1945:239) om provisorisk förstärkning av blindhetsersättningar;
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1945-06-01
Ikraft: 1945-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1946:432
Upphävd: 1948-01-01