Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1937:810 · Visa register
/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1937:810) angående ersättning åt ortsombud för yttranden över ansökningar om statliga bosättningslån;
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1937-09-30
Författningen har upphävts genom: SFS1988:47
Upphävd: 1988-03-01