Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1937:179 · Visa register
Kungl. Maj:ts Kungörelse (1937:179) om fortsatt tillämpning av kungörelsen den 6 maj 1927 (nr 129) angående förbud mot utförsel från riket av vissa äldre kulturföremål
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1937-04-30
Författningen har upphävts genom: SFS 1985:1104
Upphävd: 1986-07-01 överg.best.