Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1935:609 · Visa register
Brev (1935:609) till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1935-12-13
Kungl. Maj:t, som i brev till generaltullstyrelsen den 7 april 1933 tillkännagivit, vilka länder, utom Sverige, som anslutit sig till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar (se svensk författningssamling 1933:132), och som därefter i brev den 22 juni 1934 tillkännagivit, att dåmera även Canada med visst förbehåll anslutit sig till konventionen, meddelar generaltullstyrelsen för kännedom, att enligt ingången underrättelse numera även De Socialistiska Sovjetrepublikernas Union anslutit sig till konventionen.