Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1932:452 · Visa register
Kungörelse (1932:452) angående prägel å minnesmynt å två kronor
Departement: Finansdepartementet B
Utfärdad: 1932-09-30
Kungl. Maj:t har, sedan till hugfästande av trehundraårsminnet av Gustaf II Adolfs död mynt- och justeringsverket bemyndigats att gå i författning om utmyntning av högst 250,000 stycken silvermynt å två kronor, velat härmed kungöra, att ett minnesmynt av silver å två kronor, utgörande lagligt betalningsmedel under enahanda villkor som övriga två-kronestycken, inom kort kommer att i rörelsen utsläppas och genom Sveriges riksbanks huvudkontors och samtliga avdelningskontors försorg fördelas till spridning över hela riket, samt att det nya myntets prägel blivit fastställd sålunda: /k/ På myntets framsida: /-k/ Gustaf II Adolfs bröstbild, profil höger sida, med lagerkrans kring hjässan. Utefter kanten en ornerad list och därinom en smal rand. Bakom bilden Stockholms stadsmärke och däröver myntdirektörens märke, ett G. Under bilden gravörens signatur E. L. /k/ På frånsidan: /-k/ I mittfältet inom en smal rand en rektangulär, ornerad tavla med inskriften: "Trehundraårsminne av Konung Gustaf II Adolfs död vid Lützen 6 nov. 1632". I tavlans nedre kant en sköld med tre kronor. Omskrift: "Gustaf V Sveriges Konung" samt nedtill på sidan om vapenskölden 2 Kr. 1932 med en sexuddig stjärna före valörbeteckningen och efter årtalet.