Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1928:409 · Visa register
Lag (1928:409) angående vad med uppskattning till allmän bevillning av fast egendom i vissa fall skall förstås;
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1928-09-28
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:103
Upphävd: 1994-04-01
Vad i lag eller författning sägs om uppskattning till allmän bevillning av fast egendom eller om värde, som därvid åsatts sådan egendom, skall, såvitt fråga är om tid efter det kommunalskattelagen trätt i kraft, förstås om taxering av fastighet enligt nämnda lag eller därvid åsatt värde.