Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1921:628 · Visa register
Kungörelse (1921:628) angående prägel å minnesmynt å två kronor
Departement: Finansdepartementet B
Utfärdad: 1921-10-28
Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att, sedan Vi, på framställning av vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien om vidtagande av åtgärder till firande av fyrahundraårsminnet av Gustav Vasas befrielseverk, bemyndigat mynt- och justeringsverket att gå i författning om utmyntning av högst 250,000 stycken silvermynt å två kronor, försedda med den prägel, av Oss godkända ritningar utvisade, så hava Vi velat härmed kungöra, att ett minnesmynt av silver å två kronor, utgörande lagligt betalningsmedel under enahanda villkor som övriga två-kronestycken, inom kort kommer att i rörelsen utsläppas och genom Sveriges riksbanks huvudkontors och samtliga avdelningskontors försorg fördelas till spridning över hela riket, samt att det nya myntets prägel blivit fastställd sålunda: /k/ På myntets framsida: /-k/ Gustaf Vasas bild, höger sida, omgiven av en krans; nedtill en sköld med vasavapnet. Omskrift mellan kransen och kanten: "400:årsminne av Gustaf Vasas befrielseverk". /k/ På frånsidan: /-k/ Svenska riksvapnet under kunglig krona, omgivet av en krans, lik den på framsidan; på sidorna av vapnet 19 -- 21. Omskrift mellan kransen och kanten: "Gustaf V Sveriges Konung". Nedtill på vänster sida om skölden: rosett, 2, rosett och myntverkets märke samt på höger sida myntdirektörens namnstämpel, rosett, Kr och rosett.