Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1921:223 · Visa register
Fastighetsregisterkommissionens Cirkulär n:r 7 (1921:223) om anlitande av statens reproduktionsanstalt vid anskaffande av kopior av registerkarta;
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1921-05-14
Författningen har upphävts genom: SFS1990:127
Upphävd: 1990-05-01
Fastighetsregisterkommissionen har på förekommen anledning härmed velat föreskriva, att i fastighetsregisterförordningen föreskrivna kopior av registerkarta skola i fall, då kostnaden för fastighetsregistrets första uppläggande helt bestrides av statsmedel, utföras å statens reproduktionsanstalt, ävensom uttala önskvärdheten av att jämväl i fall, då kostnad, som nyss nämnts, bestrides av vederbörande samhälle med rätt till bidrag av statsmedel, förenämnda reproduktionsanstalt anlitas för erhållande av kopior, som ovan nämnts.