Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1917:283 · Visa register
Kungörelse (1917:283) angående uppgifter för anteckning i fastighetsregister av vissa beslut rörande avgälder m.m.;
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1917-05-12
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:127
Upphävd: 1990-05-01
Vi GUSTAF med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att, enär Konungens befallningshavandes beslut jämlikt 5 § i lagen den 25 maj 1905 rörande avgäld från avsöndrad lägenhet om avgäld, som fortfarande skall utgå, jämlikt 6 § i samma lag om det inbördes förhållande, efter vilket stamfastighet och lägenhet skola deltaga i utgörande av utskylder, samt jämlikt 3 § i lagen den 19 april 1907 angående avlösning av avgäld från avsöndrad lägenhet därom att avgäldsskyldighet upphört skola på grund av föreskrift i de särskilda lagarna antecknas i fastighetsregistret, Vi funnit gott förordna, att beslut i ärende, som ovan avses, skall tillhandahållas förste lantmätaren eller, där fastighetsregistret föres av annan person, i transumt överlämnas till denne för anteckning i fastighetsregistret.