Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1912:315 · Visa register
Brevet (1912:315) angående rätt för den mindre bemedlade ortsbefolkningen att å statens skogar inom Västerbottens och Norrbottens län taga stubbar för tjärbränning
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1912-11-15
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:310
Upphävd: 1993-07-01
/Författningens text finns bara i tryckt version/