Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1895:bih. 10 s. 1 · Visa register
Kungl. Maj:ts Resolution (1895:bih.10s.1) på en av apostoliske vikarien, Biskopen m.m. Albertus Bitter gjord underdånig ansökning, det Kungl. Maj:t täcktes förklara romersk katolska kyrkans prästerskap äga rättighet att med laga verkan förrätta vigsel;
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1895-02-19
Kungl. Maj:t har tagit detta ärende i övervägande och finner gott förklara romersk-katolska kyrkans prästerskap äga att under lagligen gällande villkor och bestämmelser vigsel med laga verkan förrätta.