Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1840:46 · Visa register
Brev (1840:46) angående Finska nationella församlingens i Stockholm fortfarande, samt om regleringen av dess angelägenheter
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1840-12-21
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:301
Upphävd: 1993-01-01
/Författningens text finns bara i tryckt version/