Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:819 · Visa fulltext
Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1171
Rubrik: Förordning (2017:1171) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-02
Ändring, SFS 2018:14
Rubrik: Förordning (2018:14) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
Omfattning: upph. 2 kap. 14 §, rubr. närmast före 2 kap. 14 §
Ikraft: 2018-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:922
Rubrik: Förordning (2018:922) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
Omfattning: ändr. 11 kap. 5 §
Ikraft: 2018-07-01