Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:948 · Visa fulltext
Förordning (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:407
Rubrik: Förordning (2008:407) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:632
Rubrik: Förordning (2008:632) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd
Omfattning: ändr. 5, 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2008-10-01
Ändring, SFS 2011:557
Rubrik: Förordning (2011:557) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd
Omfattning: ändr. 1, 3, 5 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2013:30
Rubrik: Förordning (2013:30) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd
Omfattning: upph. 4, 10 §§; ändr. 5, 7, 8, 9, 11 §§
Ikraft: 2013-04-01
Ändring, SFS 2019:411
Rubrik: Förordning (2019:411) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2019-07-01