Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1564 · Visa fulltext
Lag (1994:1564) om alkoholskatt
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:56, bet. 1994/95:SkU6, rskr. 1994/95:95
Ändring, SFS 1995:613
Rubrik: Lag (1995:613) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 6, 8, 10, 20, 22, 24, 30 §§; nya 22 a, 25 a, 31 a, 31 b §§, rubr. närmast före 31 b §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:213, bet. 1994/95:SkU29, rskr. 1994/95:321, EGTL365/94 s46
CELEX-nr: 394L0074
Ändring, SFS 1995:917
Rubrik: Lag (1995:917) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:203, bet. 1994/95:SkU28, rskr. 1994/95:439
Ändring, SFS 1995:1528
Rubrik: Lag (1995:1528) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:57, bet. 1995/96:SkU17, rskr. 1995/96:120
Ändring, SFS 1995:1529
Rubrik: Lag (1995:1529) om ändring i lagen (1995:917) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 37 § i 1995:917
Förarbeten: Prop. 1995/96:57, bet. 1995/96:SkU17, rskr. 1995/96:120
Ändring, SFS 1996:600
Rubrik: Lag (1996:600) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:197, bet. 1995/96:SkU30, rskr. 1995/96:291
Ändring, SFS 1996:1223
Rubrik: Lag (1996:1223) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 37 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1323
Rubrik: Lag (1996:1323) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:232, bet. 1996/97:SkU5, rskr. 1996/97:68
Ändring, SFS 1997:358
Rubrik: Lag (1997:358) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 10, 12, 14, 35 §§; ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 1998:595
Rubrik: Lag (1998:595) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 37 §, rubr. närmast före 37 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 1998-08-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1998:1679
Rubrik: Lag (1998:1679) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: 31 a, 31 b §§ betecknas 31 d, 31 e §§, rubr. närmast före 31 b § sätts närmast före 31 e §; ändr. 31, 35 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1999:429
Rubrik: Lag (1999:429) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 23, 24 §§; ändr. 18, 22, 22 a, 25 §§
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:448
Rubrik: Lag (1999:448) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8, 9, 19, 20, 21, 31 e, 32, 33 §§, rubr. närmast före 31 e §; ny 31 f §
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:86, 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243
Ändring, SFS 1999:1005
Rubrik: Lag (1999:1005) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 1999:1069
Rubrik: Lag (1999:1069) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8 §; ny 8 a §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:127, bet. 1999/2000:SkU3, rskr. 1999/2000:64
Ändring, SFS 1999:1108
Rubrik: Lag (1999:1108) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1328
Rubrik: Lag (1999:1328) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 25 a §; ändr. 25 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110
Ändring, SFS 2000:481
Rubrik: Lag (2000:481) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 31 c, 35 §§; ny 8 b §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1298
Rubrik: Lag (2000:1298) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2000:1425
Rubrik: Lag (2000:1425) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8, 8 b, 19, 21 §§; ny 8 c §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129
Ändring, SFS 2001:194
Rubrik: Lag (2001:194) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 36 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2001:517
Rubrik: Lag (2001:517) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: nuvande 31 f § betecknas 31 h §; ändr. 1, 2, 7, 8, 8 b, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 31 e, 32, 33, 34 §§, rubr. närmast före 31 e §; nya 9 a, 31 f, 31 g §§
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:118, bet. 2000/01:SkU26, rskr. 2000/01:240 EGTL256/1987 s1, EGTL288/1993 s12, EGTL076/1992 s1, EGTL161/2000 s82
CELEX-nr: 31987R2658, 31993R3199, 31992L0012, 32000L0047
Ändring, SFS 2001:522
Rubrik: Lag (2001:522) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 14 a §
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2000/01:SkU25, rskr. 2000/01:271
Ändring, SFS 2001:822
Rubrik: Lag (2001:822) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2001-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:144, bet. 2001/02:SkU2, rskr. 2001/02:5
Ändring, SFS 2001:900
Rubrik: Lag (2001:900) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63
Ändring, SFS 2002:420
Rubrik: Lag (2002:420) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 17, 21, 31, 31 a, 31 b, 31 c §§; ändr. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 31 g, 34, 35 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2002:889
Rubrik: Lag (2002:889) om ändring i lagen (2002:420) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 15 § i 2002:420
Förarbeten: Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20
Ändring, SFS 2003:808
Rubrik: Lag (2003:808) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ändring, SFS 2004:120
Rubrik: Lag (2004:120) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8 c, 19 §§
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140
Ändring, SFS 2004:232
Rubrik: Lag (2004:232) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2004-06-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201
Ändring, SFS 2006:1507
Rubrik: Lag (2006:1507) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 28, 29, 30, 31 g §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:13, bet. 2006/07:SkU5, rskr. 2006/07:43
Ändring, SFS 2007:1386
Rubrik: Lag (2007:1386) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89
Ändring, SFS 2009:1503
Rubrik: Lag (2009:1503) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 14, 27 §§, rubr. närmast före 17, 21, 22 §§; nuvarande 22, 22 a §§ betecknas 27 a, 27 b §§; ändr. 1, 7, 8, 8 a, 8 b, 8 c, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e, 31 h, 32, 33, 34 §§, de nya 27 a, 27 b §§, rubr. närmast före 12 §; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 14, 15 a, 15 b, 15 c, 21, 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 21 e, 21 f, 22, 22 a, 23, 24, 27 §§, rubr. närmast före 7 a, 14, 21, 22 a, 25, 26 och 27 a §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121, EUTL9/2009 s12, EUTL162/2003 s5, EGTL76/1992 s1
CELEX-nr: 32008L0118, 32003D1152, 31992L0012
Ändring, SFS 2009:1504
Rubrik: Lag (2009:1504) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 27 a, 27 b §§, rubr. närmast före 27 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121
Ändring, SFS 2010:106
Rubrik: Lag (2010:106) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8 c §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189
Ändring, SFS 2010:180
Rubrik: Lag (2010:180) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ny 27 c §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:94, bet. 2009/10:SkU33, rskr. 2009/10:203
Ändring, SFS 2011:100
Rubrik: Lag (2011:100) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 7 b, 21, 21 d, 21 f, 22, 23, 24, 31 h, 33 §§
Ikraft: 2011-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:48, bet. 2010/11:SkU24, rskr. 2010/11:162
Ändring, SFS 2011:286
Rubrik: Lag (2011:286) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 1, 7, 7 a, 7 b, 7 d, 8, 8 a, 8 c, 9, 10, 12, 13, 15, 15 b, 16, 19, 21 e, 21 f, 22, 25, 27 c, 28, 31 h, 32 §§
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:1367
Rubrik: Lag (2011:1367) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 7, 31 g, 34 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:677
Rubrik: Lag (2012:677) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 27 c §; ändr. 7, 8, 8 a, 8 b, 8 c, 12, 14, 18, 19 §§; nya 7 f, 10 a §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5
Ändring, SFS 2013:860
Rubrik: Lag (2013:860) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 7, 32, 33 §§
Ikraft: 2013-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:183, bet. 2012/13:SkU4, rskr. 2013/14:15
Ändring, SFS 2013:956
Rubrik: Lag (2013:956) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/12:56
Ändring, SFS 2013:1072
Rubrik: Lag (2013:1072) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 12, 13, 19 §§; ny 31 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88
Ändring, SFS 2013:1073
Rubrik: Lag (2013:1073) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 7, 7 c, 8 b, 10, 12, 20, 21, 34 §§; nya 9 b, 11 a, 12 a, 13 a, 19 a, 34 a §§
Ikraft: 2014-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88
Ändring, SFS 2014:1495
Rubrik: Lag (2014:1495) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2014:1508
Rubrik: Lag (2014:1508) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40
Ändring, SFS 2016:265
Rubrik: Lag (2016:265) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8 c, 14, 19, 34 §§
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:1071
Rubrik: Lag (2016:1071) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 34 a §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:1207
Rubrik: Lag (2017:1207) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 7 f, 9, 9 b, 12, 28, 34 a §§; nya 24 a, 26 a, 31 a §§, rubr. närmast före 24 a §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2018:1886
Rubrik: Lag (2018:1886) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 10, 12, 14 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26