Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:548 · Visa fulltext
Lag (2020:548) om omställningsstöd
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2020-06-22
Förarbeten: Prop. 2019/20:181, bet. 2019/20:FiU61, rskr. 2019/20:351