Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:526 · Visa fulltext
Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:172, bet. 2019/20:SoU25, rskr. 2019/20:360
Tidsbegränsad: 2021-01-01