Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:495 · Visa fulltext
Förordning (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2020-07-02
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Tidsbegränsad: 2021-01-01