Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:272 · Visa fulltext
Lag (2020:272) om konto- och värdefackssystem
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2020-09-10
Förarbeten: Prop. 2019/20:83, bet. 2019/20:FiU33, rskr. 2019/20:224, direktiv (EU) 2015/849