Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:202 · Visa fulltext
Lag (2020:202) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2020-04-06 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:151, bet. 2019/20:FiU55, rskr. 2019/20:204
Tidsbegränsad: 2020-07-01