Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:195 · Visa fulltext
Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2020-04-07 överg.best.
Upphävd: 2021-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:510
Rubrik: Förordning (2020:510) om ändring i förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 2, 9 §§
Ikraft: 2020-06-22 överg.best.
Ändring, SFS 2020:511
Rubrik: Förordning (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår genom 2020:807
Ändring, SFS 2020:755
Rubrik: Förordning (2020:755) om ändring i förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 1 §; ny 10 a §
Ikraft: 2020-09-07
Ändring, SFS 2020:756
Rubrik: Förordning (2020:756) om ändring i förordningen (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår genom 2020:806
Ändring, SFS 2020:806
Rubrik: Förordning (2020:806) om ändring i förordningen (2020:756) om ändring i förordningen (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår 2020:756
Ändring, SFS 2020:807
Rubrik: Förordning (2020:807) om ändring i förordningen (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår 2020:511
Ändring, SFS 2020:808
Rubrik: Förordning (2020:808) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår genom 2020:1229
Ändring, SFS 2020:1229
Rubrik: Förordning (2020:1229) om ändring i förordningen (2020:808) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår 2020:808
Ändring, SFS 2020:1230
Rubrik: Förordning (2020:1230) om ändring i förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 2, 6, 9 §§; nya 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1231
Rubrik: Förordning (2020:1231) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19
Omfattning: upph.
Ikraft: 2021-03-01 överg.best.