Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:193 · Visa fulltext
Förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2020-04-08 överg.best.
Ändring, SFS 2020:357
Rubrik: Förordning (2020:357) om ändring i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19
Omfattning: upph. 3, 6 §§; ändr. 1, 4, 5, 8 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-06-15