Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:172 · Visa fulltext
Förordning (2020:172) om hemlig dataavläsning
Departement: Justitiedepartementet Ju Å
Ikraft: 2020-05-01
Tidsbegränsad: 2025-04-01