Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:7 · Visa fulltext
Förordning (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2019-02-19 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1136
Rubrik: Förordning (2019:1136) om ändring i förordningen (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2020-01-01