Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:66 · Visa fulltext
Djurskyddsförordning (2019:66)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:713
Rubrik: Förordning (2019:713) om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66)
Omfattning: ändr. 8 kap. 9, 19 §§, rubr. närmast före 8 kap. 19 §
Ikraft: 2019-12-14
Ändring, SFS 2020:113
Rubrik: Förordning (2020:113) om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2020-04-15