Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:525 · Visa fulltext
Förordning (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2019-07-15