Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:234 · Visa fulltext
Lag (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2019-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184