Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:224 · Visa fulltext
Förordning (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2019-05-20
Ändring, SFS 2019:333
Rubrik: Förordning (2019:333) om ändring i förordningen (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar
Omfattning: upph. 5 §; nuvarande 6 § betecknas 5 §; ändr. 4 §; rubr. närmast före 6 § sätts närmast före 5 §
Ikraft: 2019-07-01