Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:205 · Visa fulltext
Lag (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2019-11-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:55, bet. 2018/19:SfU23, rskr. 2018/19:178
Ändring, SFS 2019:597
Rubrik: Förordning (2019:597) om ikraftträdande av lagen (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
Omfattning: ikrafttr.