Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:1215 · Visa fulltext
Lag (2019:1215) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2020-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88