Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:111 · Visa fulltext
Förordning (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2019-03-30
Tidsbegränsad: 2021-01-01
Ändring, SFS 2019:603
Rubrik: Förordning (2019:603) om fortsatt giltighet av förordningen (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2019:1295
Rubrik: Förordning (2019:1295) om ändring i förordningen (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-02-01