Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:109 · Visa fulltext
Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2018/19:RS6, bet. 2018/19:KU16, rskr. 2018/19:133