Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:84 · Visa fulltext
Förordning (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2020:102
Rubrik: Förordning (2020:102) om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen
Omfattning: nya 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2020-03-31
Ändring, SFS 2020:382
Rubrik: Förordning (2020:382) om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen
Omfattning: nya 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2020:727
Rubrik: Förordning (2020:727) om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen
Omfattning: ny 17 a §, rubr. närmast före 17 a §
Ikraft: 2020-08-01