Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:181 · Visa fulltext
Lag (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster
Departement: Infrastrukturdepartementet
Ikraft: 2019-05-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:36, bet. 2018/19:TU9, rskr. 2018/19:157