Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:585 · Visa fulltext
Säkerhetsskyddslag (2018:585)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289
Ändring, SFS 2018:1715
Rubrik: Lag (2018:1715) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: ändr. 3 kap. 13, 14 §§; ny p 5 ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2019:110
Rubrik: Lag (2019:110) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Förarbeten: Framst. 2018/19:RS6, bet. 2018/19:KU16, rskr. 2018/19:133