Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:506 · Visa fulltext
Strålskyddsförordning (2018:506)
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2018-06-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2013/59/EURATOM
Ändring, SFS 2018:517
Rubrik: Förordning (2018:517) om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1884
Rubrik: Förordning (2018:1884) om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01