Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:483 · Visa fulltext
Lag (2018:483) om ansvarsfrihet vid vissa brott mot tillståndsplikten för explosiva varor
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2018-10-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:116, bet. 2017/18:FöU13, rskr. 2017/18:267
Tidsbegränsad: 2020-04-15