Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:476 · Visa fulltext
Förordning (2018:476) om tillsyn enligt EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED D
Ikraft: 2018-05-22
Upphävd: 2019-05-15
Ändring, SFS 2019:190
Omfattning: upph.