Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:2088 · Visa fulltext
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61, direktiv 2014/40/EU
Ändring, SFS 2019:124
Rubrik: Lag (2019:124) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Omfattning: ändr. p 1 i ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 11 kap. 19, 20 §§, rubr. 11 kap. 20 §
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:43, bet. 2018/19:SoU17, rskr. 2018/19:151
Ändring, SFS 2020:344
Rubrik: Lag (2020:344) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Omfattning: ändr. 7 kap. 8 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:25
Ändring, SFS 2020:877
Rubrik: Lag (2020:877) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 4 §§
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16