Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1520 · Visa fulltext
Förordning (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.