Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1463 · Visa fulltext
Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1471
Rubrik: Förordning (2018:1471) om ändring i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper
Ikraft: 2025-04-01
Ändring, SFS 2018:1471
Rubrik: Förordning (2018:1471) om ändring i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2025-04-01