Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1462 · Visa fulltext
Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 94/62/EG
Ändring, SFS 2018:1470
Rubrik: Förordning (2018:1470) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 45, 46, 47 §§
Ikraft: 2025-04-01
Ändring, SFS 2019:151
Rubrik: Förordning (2019:151) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2019-04-15