Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1443 · Visa fulltext
Lag (2018:1443) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:13) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk
Departement: Miljö- och energidepartementet
Förarbeten: Prop. 2017/18:251, bet. 2017/18:NU27, rskr. 2017/18:413