Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:125 · Visa fulltext
Lag (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2018-04-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:51, bet. 2017/18:CU11, rskr. 2017/18:166