Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1192 · Visa fulltext
Djurskyddslag (2018:1192)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:147, bet. 2017/18:MJU24, rskr. 2017/18:401, direktiv 98/58/EG