Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1181 · Visa fulltext
Förordning (2018:1181) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2016/681
Ändring, SFS 2020:233
Rubrik: Förordning (2020:233) om ändring i förordningen (2018:1181) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2020-05-01