Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1231 · Visa fulltext
Förordning (2018:1231) om försäkringsdistribution
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2018-10-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2016/97
Ändring, SFS 2018:1852
Rubrik: Förordning (2018:1852) om ändring i förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3, 5, 6, 7, 8 §§, 5 kap. 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2019-01-01